Yatay Geçiş

Yatay Geçiş, üniversite sınavı sonuçlarına göre bir programa yerleştirildikten belli bir dönem sonra, aynı ya da farklı bir bölüme ya da başka bir üniversitedeki bir bölüme geçmek isteyen öğrencilere belli kurallar çerçevesinde geçiş imkanı veren bir uygulamadır. 3 tür yatay geçiş uygulaması bulunmaktadır. Bunlar; kurumlararası yatay geçiş ve merkezi yerleştirme sınavı ile yatay geçiş.

Kurumlararası Yatay Geçiş: Öğrencilerin farklı üniversitelerden  (yurt içi/yurt dışı) yaptığı yatay geçiştir. Bu yatay geçiş türünde aranan ilk şart yüksek not ortalamasıdır. Belirlenen kontenjanlar çerçevesinde alınan başvurularda öğrencilerin not ortalamasına bakılır. Kontenjanın izin verdiği ölçüde en yüksek not ortalamasına sahip öğrenciler kabul alır. Bu bakımdan bu yatay geçiş türünde not ortalaması büyük öneme sahiptir.

Merkezi Yerleştirme Sınavı ile Yatay Geçiş: Öğrencilerin farklı üniversitelerden  (yurt içi) yaptığı yatay geçiştir. Bu yatay geçiş türünde en temel belirleyici öğrencinin almış olduğu yerleştirme puanıdır. Öğrencinin yerleştirme puanı, başvurmak istediği üniversitenin aynı bölümünün puanından yüksek ise başvuru yapabilir. Eğer düşük ise bu yatay geçiş türünden yararlanamaz. Yine aynı şekilde burada da kontenjanlar dahilinde geçiş hakkı bulunmaktadır.

Kurum İçi Yatay Geçiş: Bartın Üniversitesi bölümleri arasından yapılan yatay geçiştir. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait tüm derslerinden başarılı olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.20 olması şartı aranır. Öğrencinin sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmamak kaydıyla geçmek istediği programın taban puanından en fazla %5 düşük olanlar başvurabilir. Özel yetenekle öğrenci alınan bölümlerde de yerleştirme puanı dikkate alınır. Normal öğretimler normal öğretime ve ikinci öğretime, ikinci öğretimler sadece ikinci öğretime geçiş yapabilir

Geçiş Zamanı: Öğrenciler en erken 1. öğretim yılını tamamladıklarında yatay geçiş başvurusu yapabilir. Hazırlık ilk yıl sayılmaz, öğrencilerin not ortalamasının hesaplanabilmesi için bölümlerinde bir yılı tamamlamaları gerekir. Önlisans programlarında ilk yarıyıl ya da son yarıyıl için; lisans programlarında ise ilk yıl ya da son yıl için başvuru yapılamaz.
 
Bartın Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Çağrısı:

1- Kurumlar Arası, Kurum İçi ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Kılavuzu

2- Merkezi Yerleştirme Sınavı İle (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Kılavuzu

Başvuru modülü kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.