EnstitüLisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yerelden evrensele uzanan değerler ışığında, bilimsel gelişmelere katkıda bulunan çalışmalarla bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırma problemlerine somut çözüm önerileri sunan bilim insanları yetiştirmeyi hedef edinen Enstitümüz, bu yönde güçlü insan kaynağıyla durmadan çalışmaktadır.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız...
     
     Tezli Yüksek Lisans Programları
 • Akıllı Sistemler Mühendisliği (Disiplinlerarası)
 • Arkeoloji
 • Beden Eğitimi ve Spor
 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (I. ve II. Ö.)
 • Bilgi ve Lojistik Yönetimi (Disiplinlerarası)
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Bölgesel Kalkınma İktisadı (Disiplinlerarası)
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Felsefe
 • Fen Bilgisi Eğitimi
 • Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi
 • İnşaat Mühendisliği
 • İşletme
 • Makine Mühendisliği
 • Matematik
 • Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
 • Muhasebe ve Finansman
 • Orman Endüstri Mühendisliği
 • Orman Mühendisliği
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Sınıf Eğitimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Tekstil Mühendisliği
 • Temel İslam Bilimleri
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi
     Tezsiz Yüksek Lisans Programları
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Eğitim Programları ve Öğretim (I. ve II. Ö.)
 • Fen Bilgisi Eğitimi
 • Girişimcilik (Uzaktan Öğretim)
 • Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi (I. ve II. Ö.)
 • İşletme (Uzaktan Öğretim)
 • Orman Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Öğretim)
 • Orman Mühendisliği (Uzaktan Öğretim)
 • Sınıf Eğitimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim)
     Doktora Programları
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Felsefe
 • İnşaat Mühendisliği
 • İşletme
 • Makine Mühendisliği
 • Orman Endüstri Mühendisliği
 • Orman Mühendisliği
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Türk Dili ve Edebiyatı