Çift Anadal / Yandal


Üniversitemizde bir lisans programına kayıtlı öğrenci öngörülen şartları taşımak kaydıyla, üniversite içinde başka bir lisans programında belirli bir alana yönelik sınırlı sayıda dersi tamamlamak suretiyle bir yan dal sertifikası alabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz çift anadal imkânıyla eş zamanlı olarak iki ayrı lisans diplomasına sahip olabilmektedir.

Çift Anadal ve Yandal programlarına ulaşmak için tıklayınız...