İşyeri Eğitim ModeliÜniversitemiz Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Meslek Yüksekokullarında eğitim alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgiyi pekiştirmelerini, laboratuvar çalışmalarında edindikleri beceri ve deneyimleri ilerletmelerini, işyeri organizasyonlarını, üretim süreçlerini ve sektördeki yenilikleri tanımalarını sağlamak için 7+1/3+1 sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri 7 dönem ders gördükten sonra zorunlu olarak 1 dönem kendi meslek alanlarında görev almaktadır. Aynı sistem Meslek Yüksekokulu öğrencileri için ise 3+1 şeklinde sürdürülmektedir.

Üniversitemizde hayata geçirilen 7+1/3+1 sistemi ile sektörün ihtiyaç duyduğu hem teorik hem de pratik deneyime sahip mezunların verilmesi amaçlanmaktadır.