Neden Bartın Üniversitesi ? • Bartın Üniversitesi, ülkemizde ihtisaslaşma alanına alınan 15 üniversiteden biri olarak “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” konusunda öncü çalışmalar yapan ve öğrencilerini alanında lider yapacak donanıma sahip bir yükseköğretim kurumudur.
 • Bulunduğu kent ile birlikte yaşayarak, şehirle bütünleşen, potansiyel ve imkânlarını bölgenin gelişimi için seferber eden ve öğrencilerini tüm çalışmalarının merkezine alan bir üniversitedir.
 • Alanında yetkin akademik kadrosu, öğrencileriyle sürekli iletişim halinde olarak onların gelişimine katkıda bulunan, öğrencilerinin kariyer planlamasında yardımcı olan bir yapıya sahiptir.
 • Dijital öğrenme imkânları ve güçlü bilişim altyapısı ile e-öğrenme sistemleri ile akıllı öğretim sistemlerini entegre edebilen sayılı yüksek öğretim kurumlarından biridir.
 • Ön lisans ve lisans eğitiminde devamlılığın sağlandığı yüksek lisans ve doktora programlarıyla çağı yakalayan bir üniversite olarak bölgesinden başlayarak ülkesinin kalkınmasına değer katmaktadır.
 • Proje odaklı yapısı ile alanında uzman akademisyenlerin danışmanlığında öğrencilerine geniş imkânlar sunarak, öğrenci projelerinde Türkiye’de ilk 5’te olan, elektrikli arabalar ve insansız hava aracı yapma başarısı göstermiştir.
 • Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenim-Erasmus programında yer alan Bartın Üniversitesi Avrupa Birliği ülkelerinden birçok üniversiteyle ikili anlaşmalar yaparak, öğrencilerine yurt dışı öğrenim ve staj yapma imkânları sunmaktadır.
 • Bartın Üniversitesi öğrencileri, “Çift Anadal” uygulaması ile fakültelerinin yanı sıra diğer fakültelerden de ders alarak ikinci bir lisans diplomasına sahip olabilmektedir.
 • Ayrıca Üniversitemiz öğrencileri, “Yandal” uygulaması ile kendi lisans programlarına ek olarak başka programlarda da yeni yetkinlikler kazanmaktadır.
 • Akademik personelin çalışmalarını yürütmesi ve öğrencilerinin uygulamalı eğitim alması amacıyla birçok laboratuvar ve atölye bulunmaktadır.
 • Eğitim ve öğrenim süreçlerinde son teknoloji ders materyalleriyle öğrencilerinin iş hayatına atılmadan önce önemli tecrübeler edinmesinde yardımcı olmakla birlikte 3 artı 1 ve 7 artı 1 “İş yeri Eğitim Modeli” ile mesleki becerileri daha üniversitedeyken kazandırmaktadır.
 • Öğrencilerinin başarılı olabilmeleri için onların psikolojik anlamda rahat ve sağlıklı olmaları gerektiğinin farkında olarak danışmanlık hizmetleri vermektedir. Öğrencilerin gelecek kaygıları, beceri ve yeteneklerini keşfetme, yaşadıkları ortam ve bulundukları çevreyi çeşitli yönleriyle tanımalarında yardımcı olmaktadır.
 • Sağladığı geniş sosyal imkânlarla, yeşil kampüsü ve öğrenci kulüpleriyle öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışındaki zamanlarını etkin bir şekilde geçirmesine imkân tanımaktadır. Öğrenciler üniversite bünyesinde düzenlenen çok sayıda etkinlikte kişisel becerilerini sergilemekte ve sosyal ilişkilerini geliştirmektedir.