İhtisaslaşmaÜniversitemizden Tarihî Bir Hamle

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında Üniversitemiz ihtisaslaşmaya hak kazandı.Türkiye’nin İlk Mega Endüstri Bölgesi Filyos Vadisi

Üniversitemiz, ülkemizin belirlediği 2023 vizyonuna ulaşabilmek ve Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesine katkı sağlamak için “Filyos Vadisi Projesi”ne çalışmalarıyla değer katmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında Üniversitemiz, bilimsel çalışmalarını da bu doğrultuda sürdürmektedir.

‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi’ konusunda alanında uzman akademik insan gücümüz ‘Akıllı Endüstri’, ‘Akıllı Liman’ ve ‘Akıllı Şehir’ üst başlıkları kapsamında ‘Akıllı Üretim’, ‘Akıllı Sevkiyat’, ‘Akıllı Enerji’, ‘Akıllı Sağlık’, ‘Akıllı Eğitim’ ve ‘Akıllı Çevre’ alt başlıkları gibi konularda önemli çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda ihtisaslaşma alanına yönelik bölgemizin kalkınmasına destek sunacak nitelikli bireyler de Üniversitemiz çatısı altında yetiştiriliyor. Bu doğrultuda teklif edilen ‘Akıllı Sistemler Mühendisliği’, ‘Bilgi ve Lojistik Yönetimi’ ve ‘Bölgesel Kalkınma İktisadı’ disiplinler arası yüksek lisans programlarımız YÖK tarafından kabul edildi.

İhtisaslaşma alanımıza yönelik halen 3 TÜBİTAK 1001 Projesi, 1 BAKKA Projesi ve 5 kurum içi Bilimsel Araştırma Projesi yürütülüyor. Bunun yanında, 2 uluslararası patent, 2 Uluslararası İşbirliği Projesi, 1 Avrupa Birliği Projesi ve 1 TÜBİTAK 1001 Projesi başvurusu gerçekleştirildi.

Hedefimiz, Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi, güneyindeki Filyos Serbest Bölgesi ve Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olan Filyos Limanı ile Filyos Yatırım Havzası’nda yer alan projeye katkı sunarak, ülkemizin kalkınmasına değer katmak.